Google

Kopafbeelding

Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Kinderen willen bewegen menu:

 

  Kinderen willen bewegen

 

 

 
Bewegen en leren Achtergronden en weetjes over de motorische ontwikkeling Tips en algemene criteria bij het gebruiken van de kijkwijzers De kijkwijzers Observatielijsten Literatuurlijst
1.1 Beweging als wezenlijk onderdeel van het onderwijs 2.1 Hoe leren kinderen hun motorische vaardigheden? 3.1 Adviezen voor alle kijkwijzers 4.1 Kijkwijzer grove motoriek vijf jarigen Observatielijsten voor het kleutervolgsysteem en het leerlingvolgsysteem van de eerste en tweede klas Literatuurlijst
1.2 Beweging als mogelijkheid om vermogens te laten ontwaken 2.2 Een kort overzicht van de algemene motorische ontwikkeling 3.2 Grove motoriek 4.2 Kijkwijzer fijne motoriek vijf jarigen    
  2.3 De motorische ontwikkeling van de hand 3.3 Fijne motoriek 4.3 Kijkwijzer grove motoriek zes jarigen    
  2.4 Voorwaarden om tot leren en schrijven te kunnen komen 3.4 Lichaamsoriëntatie 4.4 Kijkwijzer fijne motoriek, lichaamsoriëntatie en dominantie zes jarigen    
    3.5 Dominantie 4.5 Kijkwijzer grove motoriek zeven jarigen    
      4.6 Kijkwijzer fijne motoriek, lichaamsoriëntatie en dominantie zeven jarigen    
      4.7 Kijkwijzer grove motoriek acht jarigen    
      4.8 Kijkwijzer fijne motoriek en lichaamsoriëntatie acht jarigen