Google

Kopafbeelding

Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Kinderen willen bewegen 2.3:

Achtergronden en weetjes over de motorische ontwikkeling

De motorische ontwikkeling van de hand

 

2.3 De motorische ontwikkeling van de hand

De motorische ontwikkeling van het schrijven en tekenen verloopt van groot naar klein:

 

Een tijdlang werd gesteld dat hoe kleiner de hand was, hoe dikker het gereedschap zou moeten zijn. Men is daar op terug gekomen, omdat erg veel jonge kinderen van nature al een goede pengreep ontwikkelen en het dikke krijtje of potlood bij sommige kinderen juist een verkeerde pengreep leek op te wekken. Als materiaal te zwaar of te groot is, kan het kind er ook niet goed mee sturen en gaat het wellicht een eigen oplossing vinden om toch te kunnen maken wat het wil. Bij gebruik van een dik potlood bij een kleine hand, is de punt van het potlood en daardoor het schrijfspoor, voor het kind niet altijd zichtbaar. Het beste advies lijkt nu om van alles wat in de klas te hebben. Kinderen pakken zelf waar ze aan toe zijn en vanwege de ruime bandbreedte van de normale ontwikkeling is het niet aan te raden een onderscheid te maken tussen materiaal voor vierjarigen, vijfjarigen en zesjarigen. Leer de kinderen het papier schuin op de tafel te leggen. Voor rechtshandigen met de linkerbovenhoek een stukje lager en voor de linkshandigen andersom.