Google

Kopafbeelding

Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Kinderen willen bewegen 4.1:

De kijkwijzers

Kijkwijzer grove motoriek vijf jarigen

 

4.1 Kijkwijzer grove motoriek vijf jarigen

vijfjarige kinderen

Criteria
Het kind…

Helpende aanwijzingen voor leraren

 

 

1. Grove motoriek

 

 

algemeen bewegingspatroon

 

lopen

 • wikkelt de voeten af terwijl het loopt

(zie afbeelding 1)

 • loopt ontspannen, de armen losjes langs het lichaam
 • kan rechtuit lopen
 • loopt niet teveel op de tenen
 • flapt niet teveel met de voorvoet (bij het teveel op hielen lopen)
 • ga regelmatig wandelen met de klas (zie afbeelding 1)

 

hollen

 • kan hollen en op tijd stoppen zonder te vallen
 • let op of ze op tijd stoppen, botsen, met armen fladderen enz.

 

touwtje springen in de grote bocht en alleen

 

over zigzag en golvend touw op 't juiste moment springen

 • durft over het touw te springen
 • kan op het juiste moment loskomen van de grond, zodat het touw onder de benen doorgaat
 • valt niet vaak
 • moedig aan
 • gebruik een spelletje of een beeld
 • gebruik bijvoorbeeld het beeld van het water, waar je over hoge of lage golven heen moet springen
 • of in de Michaëlstijd het beeld van de staart van de draak waar dappere ridders en jonkvrouwen overheen gaan
 • soms helpt het om het touw in het rond te draaien en de kinderen daar overheen te laten springen
 • laat het touw onmiddellijk los wanneer een kind struikelt (gevaar van pootje haken!)

 

vanuit stilstand voor het touw 5 keer springen

 • kan vijf maal vanuit stilstand achter elkaar door over het touw springen zonder te vallen (bij/invoegen afbeelding 19)

 

 • moedig aan
 • laat het kind stilstaan voor het touw
 • zorg dat je oogcontact hebt
 • geef met je stem en je mimiek duidelijk aan wanneer er gesprongen moet worden
 • help het kind door succeservaringen te geven
 • jaag het touw zo mogelijk op het juiste moment onder de voeten door
 • beweeg mee met het kind
 • zo gauw er een ritme ontstaat: geef het ritme in een vaste regelmaat aan: ‘en spring…en spring…en spring maar door.’

 

bal gooien met de juf

 

onderhands gooien en vangen

 • kan de bal driemaal zo naar de ander richten dat die hem kan vangen
 • kan de bal driemaal van de ander vangen
 • springt niet achter de bal aan
 • mag drie keer misgooien of vangen, voordat het (weer) lukt
 • vangen mag tegen het lichaam aan
 • leer het kind met twee handen onderhands gooien.
 • wanneer dat lukt: vraag om met een hand te gooien
 • blijf dat met de stem begeleiden ‘en nu met allebei’ ‘en nu met één hand’
 • noteer (in je hoofd) de voorkeurshand
 • wanneer het kind dit nog niet beheerst kan je als tussenstap de bal met een hand laten rollen
 • mik goed, zodat het kind makkelijk kan vangen
 • gooi zelf ook onderhands aan
 • let op of het kind op tijd de armen sluit (niet te vroeg, want dan ketst de bal weg, niet te laat, want dan valt de bal er tussendoor)
 • wanneer het na vier keer niet lukt: stop met de oefening en geef tot slot een opdracht die het kind wel beheerst
 • laat de bal driemaal over en weer gaan als het kind de beweging weer in de vingers heeft

harmonisch naar elkaar gooien en vangen

 • kan de bal vaker dan vijf keer gooien en vangen
 • zie hierboven, maar nu ritmisch
 • probeer of het lukt om in een vloeiende heen en weer beweging te komen
 • muziek of een liedje kan hierbij helpend zijn
 • geef het goede voorbeeld

 

evenwicht en coördinatie

 

kruipen

 • kan kruipen

 

 • hele klas tegelijkertijd: let vooral op de kinderen die je opvallen
 • let op of het kind in kruisgang loopt en niet telgangt (afbeelding 6) (armen en benen aan
 • dezelfde zijde gelijktijdig)
 • , of niet aanschuift (eerst armen dan benen)
 • gebruik een beeld of een spelletje, een dier, zwarte piet die ergens onderdoor kruipt enz.

op zandbak- rand lopen

 • loopt ontspannen over de rand
 • heeft evenwicht of kan dat makkelijk zelf corrigeren
 • durft een stapje achterwaarts te zetten
 • hele klas tegelijkertijd: let vooral op de kinderen die je opvallen
 • als kinderen veel tegen anderen aan stoten: afstand laten houden, voorop laten lopen

 

10 keer hinkelen zonder wisselen

 • begint het hinkelen te kunnen
 • valt niet, raakt niet te zeer verkrampt
 • laat kinderen eerst in een groepje hinkelen, zo heeft ieder kind weer de gelegenheid zich de beweging te ‘herinneren’