Google

Kopafbeelding

Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Inleiding De zwaan:

     Inleiding                      

Dit werkplan voor de kleuterklassen is ontstaan in samenwerking met Enny Post, kleuterleidster op Vrijeschool de Zwaan in Zutphen. Dankzij haar inzet kunnen we kleuterleidsters nu een document aanbieden waarin het rijke aanbod van de kleuterklassen in vrijescholen goed voor het voetlicht komt.

1. Het periodeaanbod

In het eerste deel, het periodeaanbod beschrijft zij de activiteiten in vrijespel, kring, activiteiten aan tafel en tijdens het buitenspelen. Elke periode beslaat een paar weken van het jaar en zijn vernoemd naar vertrouwde thema’s als “vroege voorjaar” of “Oogst en Michael”
Dit deel van het werkplan kan gebruikt worden als naslagwerk, om ideeën op te doen. Daarbij is het werkplan ook een inhoudelijke uitwerking van alle kerndoelen voor de kleuterklas. Om dit te verduidelijken staan bij de beschrijving van het periodeaanbod in een aparte kolom codes (zoals bijvoorbeeld: K-TN9 vormen van spreken.) Deze codes verwijzen naar de mesodoelen in het boek Ik zie rond in de wereld . Je vindt ze ook op de website onder mesolijnen. Er staan in diezelfde kolom ook nummers. Die verwijzen naar de kerndoelen van 2006.

2. De weekplanning

In het tweede deel, de weekplanning, geeft zij suggesties van activiteiten met bijbehorende tussendoelen door het hele jaar heen. Wie hiermee zelf aan de slag wil, kan een leeg weekplanningsformulier downloaden. Deze weekplanning kun je gebruiken als voorbereidingsformulier. Terwijl je het formulier invult blik je vooruit op de komende week en geef je antwoord op de vraag: aan welke tussendoelen uit het kleutervolgsysteem wil ik deze week/ deze periode expliciet aandacht besteden? Voordat je er een paar kiest is het handig als je eerst voor jezelf duidelijk hebt welke activiteiten je vaker zal doen deze week. Bijvoorbeeld: is in de Sinterklaastijd pepernoten bakken een terugkerende activiteit dan is het het tussendoel tellen een vanzelfsprekend keuze want pepernoten tellen en verdelen, dat doen de kleuters graag!
Ook biedt dit weekplanningsformulier een voorbeeld van hoe je kunt differentiëren naar oudere en jongere kleuters. Dit formulier is zoals gezegd door ieder in te vullen met tussendoelen en bijbehorende activiteiten naar eigen keuze maar je kunt je ook laten inspireren door Enny’s werk en ideeën overnemen. Voor een overzicht van de tussendoelen uit het kleutervolgsysteem verwijzen we naar de website.
 

3. Het logboek

In het logboek je waarnemingen en ervaringen per dag noteren en aan het eind van de week de gekozen doelen evalueren. Ook voor nieuwe voornemens is ruimte in het logboek. Deze drieslag van periodevoorbereiding, logboek en nieuwe voornemens formuleren beoogt de ontwikkeling van een evoluerend leerstofaanbod zodat het aanbod zich elk jaar aanpast aan de behoefte van de groep kleuters die de kleuterleidster op dat moment onder haar hoede heeft.

4. Tot slot het perioderooster

In dit overzicht kun je zien hoe Enny Post de tussendoelen van de verschillende ontwikkelingsgebieden uit het kleutervolgsysteem in een jaaroverzicht heeft gepland. Vanzelfsprekend is dat ook weer naar eigen inzicht anders in te delen. In de praktijk ontstaat zo’n rooster gedurende het jaar. (Het is dan wel handig om op een lijstje bij te houden aan welke tussendoelen al gewerkt is).

Wij wensen de gebruikers van dit kleuterklaswerkplan veel plezier en inspiratie.

 

 
 
.   

 

 

 .