Google

Kopafbeelding

Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
klassenmap menu:

Klassenmap

 

Items klassenmap
Voor scholen die volglijn gebruiken worden deze items binnen het LOVS gevolgd
A leerling-gegevens B Tussendoelen in jaaroverzicht C Format logboek D Bijzonder-heden van kinderen E Klassen-informatie F Periode aanbod met kerndoelen ..
H Ouder-avonden

I Jaarfeesten-draaiboek

J Ochtend-spellen

K Aanname nieuwe kleuters

L brieven aan ouders M verhaaltjes N Liedjes en vingerspelletjesen kleine spelletjes