Google

Kopafbeelding

Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Kinderen willen bewegen 2.4:

Achtergronden en weetjes over de motorische ontwikkeling

Voorwaarden om tot leren en schrijven te kunnen komen

 

2.4 Voorwaarden om tot leren en schrijven te kunnen komen

Voor wie zich afvraagt waarom het belangrijk is om de motorische ontwikkeling te observeren en volgen beschrijven we nu kort de voorwaarden om tot leren te kunnen komen die een relatie hebben met de motorische ontwikkeling. Deze voorwaarden worden bereikt in diverse van de hierboven beschreven motorische fasen. Er is sprake van overlap. De ene voorwaarde kan zich gelijktijdig met de volgende ontwikkelen. In het geheel is er wel een ruwe opbouw in leeftijdsfases zichtbaar. De eerste voorwaarden zullen bereikt moeten zijn om de latere te kunnen beheersen.

Met jezelf in evenwicht kunnen zijn. Zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Het is hierboven bij de symmetrische fase beschreven.

Een voorkeurshand ontwikkeld hebben. Een onderscheid tussen wat de rechterhersenhelft aanstuurt en wat door de linkerhersenhelft wordt aangestuurd moet gemaakt zijn om tot expliciete leren te kunnen komen.

De beweeglijkheid van de vingers moet toereikend zijn.

De duim moet zich tegenover de vingers kunnen plaatsen om tot een juiste pengreep te kunnen komen.

De draaiing vanuit de pols, waarmee de handen bol en hol kunnen worden gehouden. Deze beweging is bij erg veel fijnmotorische vaardigheden een vereiste.

Dat wat je ziet kunnen omzetten in fijn motorische bewegingen.

Dat wat je hoort kunnen omzetten in actie.

Dat wat je visueel waarneemt om kunnen zetten in adequate reactie (opnemingsvermogen).

Dat wat je voelt kunnen waarnemen.