Google

Kopafbeelding

Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Kinderen willen bewegen 4.6:

De kijkwijzers

Kijkwijzer fijne motoriek, lichaamsoriëntatie en dominantie zeven jarigen

zevenjarige kinderen

Criteria
Het kind…

Helpende aanwijzingen voor leraren

 

2. Fijne motoriek

 

 

knippen of vouwen

 

propje met een hand maken

 • kan met de voorkeurshand snel en zonder hulp van de andere hand, een propje maken van een kladpapiertje
 • houdt de hand daarbij vrij (niet tegen het lichaam)
 • vraag de arm te strekken wanneer de hand tegen het lichaam wordt gehouden
 • laat kinderen een paar keer oefenen (met restjes papier) 

knippen of vouwen

 • kan een eenvoudige vouwopdracht uitvoeren
 • kan een figuur of kleedje knippen
 • kan de hand zo sturen dat er ook iets ontstaat wat de bedoeling was
 • kan de andere hand laten helpen
 • observeer de algemene indruk die je over meerdere activiteiten hebt
 • help kinderen die moeite hebben door hen extra opdrachten te geven

 

 

handwerken

 

breien

 • kan breien
 • breit niet te strak
 • breit niet te los
 • laat niet zo vaak steken vallen

 

 • versjes helpen om een beweging te automatiseren ‘door het deurtje door naar binnen, gauw het dasje omgedaan, door het deurtje weer naar buiten en uit wandelen gegaan’

knutselen

 • is handig
 • werkt volgens plan
 • werkt zonder veel knoeien
 • verspilt niet teveel materiaal
 • kan alles weer goed opruimen
 • kan de ene hand de ander laten helpen (coördinatie hand-hand)
 • kan de hand goed aan sturen (coördinatie hand-oog)
 • kan activiteiten plannen
 • kan bewegingen doseren
 • geef kinderen die moeite hebben meer structuur
 • leer hen eisen te stellen aan het product
 • besteed aandacht aan waar het materiaal vandaan komt

 

tekenen

 

sturen met de vingers bij schrijven en tekenen details

 • beweegt vanuit de pols of elleboog bij het tekenen van grote vlakken (arcerend, of bladvullend bij de blokjes), maar tekent de details door vanuit de vingers te bewegen
 • kan daarbij de hand goed sturen
 • zit ontspannen en in een goede houding
 • geeft niet teveel en niet te weinig druk op het papier
 • let op een goede teken- en schrijfhouding
 • let op correcte potloodgreep
 • bied veel divers materiaal aan
 • observeer regelmatig en kies steeds een andere invalshoek   

vormtekenen in vloeiende beweging

 • geen haakjes (heen en weer bewegen) zichtbaar
 • tekent in een vloeiende lijn
 • kan vanuit de herhaalde beweging de uiteindelijke vorm laten ontstaan
 • heeft gevoel voor verhouding en vorm
 • kan met de ogen de hand sturen zodat de gewenste vorm ontstaat
 • kan ronde vormen maken
 • kan scherpe hoeken maken
 • bied een duidelijke opbouw bij het vormtekenen

 

 

3. Lichaamsoriëntatie

 

lichaamskennis

 • kent de namen van de lichaamsdelen actief en passief
 • wees alert op kinderen die meertalig worden opgevoed

gekruist aanwijzen

 • kan kruisingen maken in de lichaamsoriëntatie links – rechts
 • kan kruisingen maken in de lichaamsoriëntatie boven - onder
 • kan kruisingen maken in de lichaamsoriëntatie voor –achter

 

4. Dominantie

 

voorkeurshand

 • toont de voorkeurshand bij tekenen en schrijven
 • roep deskundige hulp in wanneer het kind nog geen duidelijke voorkeurshand heeft ontwikkeld of veel ‘overpakt’; van de ene naar de andere hand doorgeeft

voorkeursvoet

 • toont de voorkeursvoet bij bal schoppen
 • leg de bal rustig neer
 • vraag het kind op twee voeten te gaan staan en spreek af dat er op jouw teken pas geschopt mag worden
 • varieer

voorkeursoog

 • toont het voorkeursoog bij door een gaatje kijken
 • vraag een gaatje in een papier te maken
 • vraag er door heen te kijken naar een genoemd object
 • let zelf goed op met welk oog wordt gekeken

voorkeursoor

 • toont het voorkeursoor bij ‘telefoneren’
 • maak een telefoon (blikjes of i.d.) en laat kinderen elkaar opbellen
 • het oor waaraan de hoorn wordt gehouden is het voorkeursoor