Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
                                                                  
Taalbeschouwing Vorm en klank:

 

kleuters

klas 1

klas 2

klas 3

klas 4

klas 5

klas 6

Tekensytemen

herkennen tekensystemen (ver-telkaars, kralen-ketting, pictogram e.d.) als vormen van taal

®  idem

+          geven van voorbeelden van tekensystemen uit dagelijks leven en        van klank en gebaar in vocalen en conso
nanten bij euritmie

®  idem

+          ontwerpen van  tekensystemen die   functioneren in de     klas (bijv. rebus)

®  idem

+    herkennen van leestekens en kennen van       functie ervan

 

 

 

 

 

®  idem

+    communiceren in  een bestaand       tekensysteem           (gebarentaal, geheimtaal           iconen)

 

 

® idem

+    vergelijken van tekensystemen en klanken in       verschillende       vreemde talen en oude culturen

®   idem

+    bekijken       programmeertaal       computer en       andere  voorbeelden van taalcodes

klankverschijnselen en ritmische eigenschappen

spelen met eindrijm alliteratie woordver-bastering

 

 

 

 

 

®  idem

+          halfrijm analoge rijen

 

 

 

 

 

®        idem

+          metrum en ritme

 

 

®        idem

+            zinsmelodieën

            (proza)

 

 

®        idem

+          alliteratie en  stafrijm, woord-spelingenop klank

 

®        idem

+          teksten met klankconventies     zoals hexameter,             limmerick

 

 

 

®        idem

+            klankverwantschap tussen talen

 onomatopeeën

 

woordvorming

herkennen afzonder-lijke woorden in samenstelling

 

 

®        idem

+          spelen met samengestelde woorden            (woordkettingen)

Voorbeeld 1

Voorbeeld2

 

 

®        idem

+          vergelijken van enkelvoud/ meervoud verklein-woorden

®        idem

+          vergelijken voor-    en achter-voegsels

®        idem

+          woorden die tijd en ruimte uitdrukken

®        idem

+            woordsoort-           verandering  (-loos, -ing, -sel,      baar)

®        idem

+            bastaardwoorden, neologismen

de structuur van taal

 

 

 

 

Materiaal

 

gezegden

 

regelmatige werkwoorden

 

 

Grammatica in het dagelijks taalgebruik grbruik van

 

letterbeelden klinkers en dubbelklanken

Idem gebruik van

dubbelklanken

 

 

Lettergrepen

Idem

 

Eerste kennismaking met woordsoorten

Idem

 

Eerste kennismaking met tijden

 

Samengestelde zinnen

Idem

lijdende en bedrijvende vorm, directe en indirecte rede

 

voltooid deelwoord

 

 

→ idem +

 

kijken naar wetmatigheden in de taal (onderwerp,

persoonsvorm, belangrijkste woordsoorten)