Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
                                                                  
Menu Kinderen leren lezen:

 

                Kinderen leren lezen

           
Achtergronden keuze vooraf Het maken van een protocol      
Tussendoel    1 Tussendoel   2 Tussendoel 3 Tussendoel 4 Tussendoel 5 Tussendoel 6 Tussendoel 7 Tussendoel 8 Tussendoel         9 Tussendoel 10

Boekorientatie


 

Verhaalbegrip
Functies van geschreven taal

Relaties gesproken en geschreven taal


Taal-bewusztzijn 

Alfabetisch principe

 

Functioneel schrijven   en lezen

 

Technisch schrijven en lezen

 

Technisch schrijven en lezen vervolg

 

Begrijpend lezen en schrijven

  signaleringslijst beginnende geletterdheid Vroege kenmerken van dyslexie auditieve waarneming signaleringslijst Kijkwijzer lezen
Interventies klas 1 en 2 Visuele oefeningen        
  Woordspelletjes        
  Klank- tekenkoppeling