Google

Kopafbeelding

Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Tussendoelen Tussendoel 10 Begrijpend lezen en schrijven:

TUSSENDOELEN BEGINNENDE GELETTERDHEID

VOOR DE EERSTE EN TWEEDE KLAS

 

Tussendoel 10 'begrijpend lezen en schrijven'

 

 

                     

10.1  Kinderen tonen belangstelling voor verhalende en informatieve teksten en boeken en zijn ook gemotiveerd om zelfstandig te lezen.

 

10.2 Kinderen begrijpen eenvoudige verhalende en informatieve teksten.

 

10.3  Kinderen gebruiken geschreven taal als een communicatiemiddel.