Google

Kopafbeelding

Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Periodeaanbod A levenskunst:

 

Periode aanbod: Herfst en Sint Maarten

Onderdeel Levenskunst

 

 

 

Leergebied

De kleuters De kleuterjuf Verwijzing

LEVENSKUNST
VORMING

De kinderen kunnen zich aanpassen bij de sfeer van het feest en kunnen samen met de anderen dit feest beleven

 

De kleuterjuf bereidt samen met de kinderen het Sint Maartensfeest voor. De kinderen kunnen zich aan de hand van verhalen inleven in andere mensen die niet genoeg te eten hebben of geen huis hebben. De kleuterjuf wil de kinderen op een vanzelfsprekende manier laten ervaren hoe je kunt delen en geven. Dit thema krijgt in deze periode extra aandacht.
De kleuterjuf wil de kinderen door de verhalen en de voorbereiding van het feest de gelegenheid geven zich te verheugen op het feest dat komen gaat.

34
35
37
39
Mens en samenleving

K-LK1
K-LK2
klassen-gewoonten

K-Lk6
jaarverloop

 

 

LEVENSKUNST
VERTELLEN

De kinderen kunnen luisteren naar een verhaal dat wordt verteld.

Verhalen:

  • De kleine Olivier
  • Masjenka
  • Sint Maarten

De kleuterjuf verteld gedurende een week een zelfde verhaal.
De kleuterjuf geeft de kinderen de mogelijkheid om het verhaal op verschillende manieren te beleven en te verwerken:

  • zingen over het verhaal
  • het verhaal uitspelen ( bijv. Sint Maarten en de bedelaar)
  • tekenen over het verhaal

34
35
37
39
Mens en samenleving

K-LK22
Luisteren

K-LK 23
verwerken

 

De kinderen kunnen luisteren en kijken  naar een verhaal waarbij met popjes het verhaal wordt uitgebeeld. Vooral voor kinderen die moeite hebben met het alleen auditief opnemen van een verhaal is dit een goed hulpmiddel.

De kleuterjuf vertelt en speelt een verhaal als tafelspelletje.

Verhaaltjes:

  • Het lantaarnmeisje
  • Lammetje waar ben je

 

 

34
35
37
39
Mens en samenleving

K-LK22
luisteren