Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
                                                                  
Taalbeschouwing Gebruik van de taal:

logo              

 

kleuters

klas 1

klas 2

klas 3

klas 4

klas 5

klas 6

functies van taal

taal zien als middel om je te uiten

® idem

+   taal zien als

     middel om te communiceren

 

® idem

+   taal zien als

     middel om

     gedachten te

     ontwikkelen

®  idem

+   taal zien als

middel om te  overtuigen

®  idem

  taal zien als middel om te beïnvloeden

 

 

 

®  idem

+         de rol van argumentatie onderscheid feiten en             meningen

®  idem

+         soorten argumenten

de deugdelijkheid van argumenten

(jij-bak, drogreden        e.d.)

communicatieve

situaties

concrete situaties

®       idem

+         abstractere situaties telefoongesprek)

®       idem

+         kijken naar  verschillen gesproken en geschreven taal

®       idem

+         passend taalgebruik (aanspreek-vormen en woord-

            gebruik

®       idem

+   registers

 

 

 

 

 

 

®       idem

+         stijl van uitingen teksten

 

woord- en zinsbetekenis

ontdekken van gevoelswaarde

 

 

 

® idem

+   synoniemen

®       idem

+            letterlijke en  figuurlijke             betekenis

 

®       idem

+         stijlfiguren

 (eufemisme)

®       idem

+            spreekwoorden en   gezegden

®       idem

+         vaktaal en jargon

®       idem

+         betekenis  omschrijven en vaststellen (definities)

 

taalvariatie

ontdekken van taalvariatie

 

 

 

 

® idem

+   waarnemen

vergelijken andere             taal en moedertaal

® idem

+   verschillen in moedertaal

            (dialect, sociolect)

®  idem

+   attitudes t.a.v.       dialect en sociolect

®       idem

+         verschijnsel meertaligheid

®       idem

+            attitudes t.a.v.   vreemde talen

®       idem

+         attitudes t.a.v.  meer-taligheid