Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
                                                                  
Schrijven van teksten menu:

                                              Het schrijven van teksten           

 

Orientatie

kleuters

klas 1

klas 2

klas 3

klas 4

klas 5

klas 6

 

op schrijven

 

verkennen

functie schrijftaal

(tekeningen)

 

 

®  idem

+  verkennen

    onderwerp

    concreet + dichtbij

 

®   idem

+  stof vinding

 

 

®   idem

+   tekststructuur

+     tekstkenmerken

 

 

®   idem

+   doel- en     publieksgerichtheid

 

 

®   idem

+   nadenken over

     schrijfaanpak

 

 

 

®   idem +

Maximaal doel- en publiekgericht (publiek onbekend)

taalgebruik

kleuters

klas 1

klas 2

klas 3

klas 4

klas 5

klas 6

 

schrijven van expressieve

teksten

aTekstsoorten

 

bWoordspel

 

tekenen

van een werkelijkheid

 

 

®  idem

+  schrijven van

    korte teksten

(één                      inhoudselement)

    fantasieverhaal

 

®   idem

+  schrijven van

    langere teksten

    (diverse inhouds-

    elementen)

    beschrijving/

    dialoog

 

®   idem

+   schrijven van

     teksten met vaste

     conventies

      elf rondeel

 

®   idem

+   schrijven van

     stripverhaal, brief

     schrijven in een

     tijdsperspectief

 

 

 

 

®   idem

+   schrijven van

     toneeltekst

     (dialoog)

 

 

®   idem

+   schrijven van

     column

+   grote mate van

     zelfstandig

     werken

 

 

schrijven van informatieve teksten

 

 

tekenen

+   'letters en woorden'

 

®  idem

+  schrijven van korte

    teksten (één inhouds

    element)

    uitnodiging

    boodschappenlijstje

 

®   idem

+  schrijven van

    langere teksten

    (diverse inhouds-

    elementen)

    advertentie

 

®   idem

+   schrijven voor

     grotere afstand

     publiek

     draaiboek

     logboek

 

®   idem

+   krantebericht,

     brief

     e-mail

     routebeschrijving

 

 

®   idem

+   schrijven van

     handleiding

     draaiboek

     verslag

 

®   idem

+   schrijven van

     recensie

 

reflectie

kleuters

klas 1

klas 2

klas 3

klas 4

klas 5

klas 6

 

bespreken en herschrijven van teksten

 

c

didaktiek

 

korte gesprekjes met leerkracht over functie tekenen/schrijven

 

 

 

®   idem

+   korte gesprekjes

     met leerkracht

     over onderwerp

 

®   idem

+  korte gesprekjes

    klassikaal over

    inhoud tekst

 

 

 

 

®   idem

Gesprekjes over tekststruktuur

 

 

 

 

®   idem

+   gesprekken in

     groepjes over doel

     en publiek

+   over schrijfaanpak

 

 

 

®   idem

+          voeren gesprekken

     over schrijfproces/

     strategieën

 

®   idem

+   leiden van tekst-

     bespreking

 

 

verzorgen

(editeren) van teksten d

didaktiek

 

tekening kleuren

'woorden' versieren

 

®  idem

+  verdeling

    bladspiegel

 

 

 

 

®   idem

+          illustraties bij         tekst

 

 

 

 

 

 

®   idem

+   aandacht voor

     spelling

     interpunctie

 

 

 

®   idem

+   alinea’s

     titels en kopjes

 

 

 

 

®   idem

+   meer

     tekstconventies

     (zoals het gebruik

     van afkortingen,

     directe-indirecte

     rede)

 

 

®   idem

+   werken met

     tekstverwerkings-

     programma’s