Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
                                                                  
Schriftelijk taalgebruik Begrijpend lezen:

Begrijpend lezen logo                        referentieniveaus    

Leesenquete                          Allerlei gesorteerde verhalen

Oriëntatie

I kleuters

Klas 1   

Klas2     

Klas 3   

Klas 4   

Klas 5   

Klas 6   

Leerkracht aanwijzingen

Vooraf

verkennen functie

schrijftaal

1→idem

+ verkennen

boeken/teksten

hardop lezen

→idem

+

mobiliseren

voorkennis

→idem

+leesdoel bepalen

+leesstrategie

verkennen

→idem

+teksten herkennen

op basis van titel,

inhoud e.d.

→idem+

leesstrategie

bepalen                    hardop lezen

→idem

+zelfstandig teksten

kiezen rondom een

thema

Taalgebruik

 Kleuters

 

Klas 1  Soort

 

Klas 2 Soort

 

Klas 3 Soort

 

Klas 4 Soort

 

Klas 5 Soort

 

Klas 6  Soort

 

1.

lezen van fictionele

Teksten

Teksten zoeken

platen

prentenboek

tekeningen

Prentenboek

pictogrammen

 

leesboekjes,

elkaars teksten en teksten

van de leerkracht

 

teksten met

eenvoudige

structuur

verschillende

genres (raam-

vertelling, legende,

parabel, sprookje)

 

verhalen in ik -

perspectief en

tijdsperspectief

 

teksten met niet

chronologisch

tijdsverloop

 

teksten met

wisselend vertellers

perspectief

2.

lezen van informatieve teksten

Pictogrammen

 

bordteksten,

opschriften

etiketten e.d.

 

beschrijving

 

naslagwerken

eenvoudige

informatieve teksten

 

zaakvakteksten,

samenvatting, ge-

bruiksaanwijzing

 

teksten met

achtergrondinfo

internet raadplegen

 

zelfstandig

verwerken van

studieteksten

(encyclopedie etc.)

3.

leespromotie

vertellen

voorlezen

boekenhoek

 

leesboekjes

 

kinderboekenweek

 

boekentoptien in

klas

 

leeslogboek

 

kinderjury

 

schrijvers op

school

Reflectie

 

I kleuters

Klas 1

Klas 2

Klas 3

Klas 4

Klas 5

Klas 6

Leerkracht aanwijzingen

Achteraf

reageren op wat ze zien

 

-→idem

+ functie van boek

 

→idem

+ leesproces

 

→idem

+ verschillende

tekstsoorten

 

→idem

+ gedachten,

gevoelens hoofdpersoon

-→idem

+ tijdsverloop

 

→idem

+ lezerservaring,

eigen tekstbeleving

didaktiek

Functie symbolen, afbeeldingen

 

-→idem

+ functie boeken,

teksten

 

-→idem

+ reageren op

informatie in de tekst

→ idem

+ diverse

leesstrategieën

→idem

+ kenmerken

schoolse zaakvak­teksten

→idem

+ leesproces

+ leesproces

→idem

+ leesaanpak