Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
                                                                  
Technisch lezen Onluikende geletterdheid

logo

kleuterklassen tot tussendoel 4/5

                    

Eerste en tweede klas vanaf tussendoel 5

Tussen

doel 1

Tussen

doel 2

Tussen

doel 3

Tussen

doel 4

Tussen

doel 5

Tussen

doel 6

Tussen

doel 7

Tussen

doel 8

Tussen

doel 9

Tussen            doel 10

 

 

 

Boek orientatie

 

 

Verhaal begrip

Functies van ge-schreven taal

Relatie gesproken en geschreven taal

Taal bewustzijn

Alfabetisch principe

Functioneel' schrijven'en 'lezen'

Technisch schrijven en lezen, start.

Technisch schrijven en lezen, vervolg.

Begrijpend lezen en schrijven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventies voor de eerste en tweede klas Oefeningen voor klank-tekenkoppeling Auditieve oefeningen Visuele oefeningen Woordspelletjes

Naar een protocol
achtergrond

 

Keuzes vooraf

 

Het maken van een protocol

Bijlage 1 Signaleringslijst

 

Bijlage 2 vroege kenmerken

 

Bijlage 3 Auditieve waarneming

 

letterkaart hoofdletters

 

letterkaart kleine letters

 

structuurrijtjes hoofdletters

 

structuurrijtjes kleine letters

 

 

 

Bijlage 6 Kijkwijzer voor lezen