Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
                                                                  
Spreken en luisteren Spreken

Spreken 

oriëntatie

kleuters

klas 1

klas 2

klas 3

klas 4

klas 5

klas 6

ad 1

Didaktiek van het spreken

Ga vanuit dit pictogram naar het betreffende document

 

functie

spreektaal

 

idem +

spreektaal

vormen

 

idem + documenterende functie

 

idem +

informatieve functies

idem + communicatieve functie

idem + conceptualiserende functie

idem +

overredend

 

ad 3

(gespreksregels)

niet voor beurt

 

idem +

bij onderwerp blijven

idem +

niet door elkaar praten

 

idem +

ingaan op bijdragen van anderen

idem +

aandacht vasthouden

idem + beurtverdeling

 

idem +

voortgang bewaken

 

taalgebruik

kleuters

klas 1

klas 2

klas 3

klas 4

klas 5

klas 6

1. alledaagse

    communicatie

simpele comm. functies bv groeten

idem +

aanspreek-vormen, beleefdheid

idem +

situaties uit klas beschrijven

 

*(B pag.nr)

idem +

reageren op situatiebeschrijvingen

idem +

inspelen op elkaar in gesprek

 

idem +

standpunt innemen

idem +

standpunt beargumenteren

2. institutionele

    comm.

schoolse voorwerpen en activiteiten benoemen

idem +

vertellen wat ze gedaan hebben

idem +

vragen stellen over taak

idem +

reageren op leerstof

 

*(C pag.nr)

idem +

reageren op elkaars werk

 

idem +

opdracht aan ander uitleggen

idem +

verslag doen van groepswerk

3. deelnemen aan div.

    gesprekvormen

korte dialoogjes met leerkracht en leerlingen

kringgesprek

 

 

idem +

deelnemen aan klassikaal leergesprekje 

 

Deelnemen aan div gespreksvormen

idem +

deelnemen aan groepsgesprek

 

Meningen gedachten uitdragen

 

idem +

in tweetallen probleem oplossen

idem +

monoloog houden

idem +

leiden groepsgesprek

idem +

leiden discussie

4. uit- en overdragen

    van gedachten,    me-ningen,    gevoelens, wensen

    in eigen taal

vertellen van eigen belevenissen aan tafel of in kring

idem +

in kleine rollen

zichzelf verwoorden voor klas

 

idem +

in gesprekjes over

 

jezelf vertellen

 

bijv. kringgesprek

idem +

eigen meningen gevoelens verwoorden

kleine groep

idem +

meningen, gevoelens van anderen verwoorden voor klas

idem +

rollenspel 

informele situaties

idem +

deelnemen aan rollenspel

formele situaties

5. informatie geven

vertellen wat er aan de hand is

idem +

eenvoudig spel uitleggen

 

Uitleg 2

idem +

gericht informatie geven op vraag
Vragen over een taak

idem +

inhoud telefoongesprek doorgeven

idem +

iemand de weg uitleggen

idem +

presentatie houden

idem + samenvatting van studietekst geven

6. verbale expressie

rol in kerstspel spreken of rollenspel+versjes, gedichtjes, kringspelen

spreuken

idem +

 

rol toneel voor anderen enversjes .

idem +

dialogen uitspelen voor anderen

idem +

spreuken, gedichten individueel + korte presentatie voor groep

idem +

allitererende gedichten/rol van pauzes/stiltes

idem +

hexameter

+ langere eigen teksten en gedichten

idem +

verhaal vertellen prozatekst gedichten uit de literatuur

7. spreektechniek

klankoefeningen

verstaanbare uitspraak

SpraakoefeningenGa vanuit dit pictogram naar het betreffende document

idem + ritmische spreekoefeningen

 

SpraakvormingGa vanuit dit pictogram naar het betreffende document

idem +

intonatie

 

idem +

dictie

tonggymnastische spreekoefeningen

Tongbrekers

Ga vanuit dit pictogram naar het betreffende document

 

idem +

articulatie

idem +

klankkleur

idem +

relatie spreektechniek en situatie

reflectie

kleuters

klas 1

klas 2

klas 3

klas 4

klas 5

klas 6

ad

Didaktiek van het spreken

Ga vanuit dit pictogram naar het betreffende document

concreet zijn

idem +

feitelijk zijn

idem +

specifiek zijn

idem +

assertief zijn

 

 

idem +

invoelend zijn

idem +

eenduidig zijn

idem +

onpartijdig zijn

ad 3

niet voor beurt

 

 

bij onderwerp blijven

niet door elkaar

ingaan op bijdragen anderen

aandacht vasthouden

beurtverdeling

voortgang

ad 5

duidelijk zijn

idem + structuur volgorde

idem + specifiek zijn

idem + essentie weergeven

idem + concreet benoemen

idem + informatie doseren

idem + hoofdzaken/ kern weergeven

ad 6

eenheid in woord en gebaar

idem +

gebaren ter ondersteuning van het woord

idem + woordgebruik ter ondersteuning van karakter/personage

idem +

essentie van woordgebruik in korte teksten

idem +

rol van de voordracht

idem +

rol van de verbeelding

idem +

vorm geven aan essentie uit tekst