Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
                                                                  
F Klas 5 Schrijven van teksten:

                                                                                                     

Referentieniveau in relatie tot de doelen uit Taalinlijn

schrijven van teksten

 

1. oriënteren op schrijven

 

kan nadenken over schrijfaanpak

 

2. schrijven van expressieve teksten

 

kan een toneeltekst schrijven

Kan onderhoudende teksten schrijven en overtuigen met argumenten.

kan schrijven in directe en indirecte rede

 

3. schrijven van informatieve teksten

 

kan een handleiding, draaiboek, logboek, verslag schrijven

 

 

 

 

 

 

 

Kan samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige lineaire opbouw over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard.

Kan notities, berichten en instructies schrijven waarin eenvoudige informatie van onmiddellijke relevantie voor vrienden, docenten en anderen wordt overgebracht. Kan een advertentie opstellen om bijvoorbeeld spullen te verkopen. Kan aantekeningen maken tijdens een uitleg of les.

Kan verslagen en werkstukken schrijven met behulp van een stramien en daarbij informatie uit verscheidende bronnen samenvoegen.

4. bespreken en herschrijven van teksten

 

kan nadenken over schrijfaanpak

 

is actief betrokken bij gesprekken over schrijfproces en strategieën

Past het woordgebruik en toon aan het publiek aan.

5. verzorgen en vormgeven van teksten

 

kent het gebruik van afkortingen, interpunctie bij directe en indirecte rede

Kent het gebruik van afkortingen, interpunctie bij directe en indirecte rede en beheerst de juiste toepassing van hoofdletters bij eigennamen en directe rede.

hanteert correcte spelling in eigen teksten voor aangegeven en behandelde categorieën

 

Gebruikt titel en tekstkopjes.

Heeft bij langere teksten (meer dan twee A4) ondersteuning nodig bij aanbrengen van de lay-out.

Kent termen: bladzijde, woord, zin, hoofdletter, uitspraak, titel, hoofdstuk, regel, lettertype, alinea, kopje.

 

Download het hele word doc voor klas 5