Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
                                                                  
Klas 5 F Schriftelijk lezen:

 

                                                                           
Referentieniveau in relatie tot de doelen uit Taalinlijn

Schriftelijke taalvaardigheden

 

lezen van teksten

 

1. lezen van fictionele teksten

 

kan teksten met wisselend vertellers perspectief lezen
en zelfstandig teksten kiezen rondom een thema

Herkent het genre.
Herkent letterlijk en figuurlijk taalgebruik.
Kan situaties en verwikkelingen in de tekst beschrijven.

kan eenvoudige adolescentenliteratuur herkennend lezen

Het verhaal heeft een dramatische verhaallijn waarin de spanning af en toe wordt onderbroken door gedachten en beschrijvingen. De verhaalstructuur is helder. Poëzie en liedjes hebben bij voorkeur een verhalende inhoud en emotionele lading.

begrijpen: kan het denken, voelen en handelen van de personages beschrijven

Kan het denken, voelen en handelen van personages beschrijven.
Kan de ontwikkeling van de hoofdpersoon beschrijven.

begrijpen: kan de geschiedenis chronologisch navertellen

Kan de geschiedenis chronologisch navertellen.

interpreteren: kan bepalen in welke mate de personages en gebeurtenissen herkenbaar en realistisch zijn

Kan bepalen in welke mate de personages en gebeurtenissen herkenbaar en realistisch zijn. Kan personages typeren, zowel innerlijk als uiterlijk.

Kan het onderwerp van de tekst benoemen.

2. lezen van informatieve teksten

 

kan studieteksten zoals in een encyclopedie
zelfstandig verwerken

Kan eenvoudige teksten lezen over alledaagse onderwerpen en over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld en over onderwerpen die verder van de leerling afstaan. De teksten hebben een heldere structuur. Verbanden in de tekst worden duidelijk aangegeven.

De teksten hebben overwegend een lage informatiedichtheid en

zijn niet te lang.

kan betogende teksten lezen

Kan betogende, vaak redundante teksten lezen, zoals reclameteksten, advertenties, folders, maar ook brochures van formele instanties of

licht opiniërende artikelen uit tijdschriften.

begrijpen: kan de hoofdgedachte van een tekst weergeven

Kan hoofdgedachte van een tekst weergeven.
Kan onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken.
Kan relaties leggen tussen tekstdelen (inleiding, kern, slot) en teksten.
Ordent informatie (bijv. m.b.v. signaalwoorden) voor een beter begrip.
Herkent beeldspraak (letterlijk en figuurlijk taalgebruik).

kan geschikte teksten vinden

Kan systematisch informatie zoeken (op bv. het internet of in de schoolbibliotheek), bijvoorbeeld op basis van trefwoorden.

3. leespromotie

 

kan favoriete boeken en genres aangeven

Kan de tekst met realistische argumenten evalueren en persoonlijke reacties toelichten met voorbeelden uit de tekst.
Kan met medeleerlingen leeservaringen uitwisselen en kan de interesse in bepaalde genres of onderwerpen motiveren.

is actief bij leesactiviteiten die buiten het normale
lesprogramma vallen (schrijvers op school)

 

4. technisch lezen

 

hebben eindniveau technisch lezen AVI plus bereikt

 

Spelling

 

Herhaling van vorig jaar

 

beheerst behandelde spelling werkwoorden

 

beheerst behandelde spelling categoriewoorden

 

beheerst interpunctie

Dubbele punt, punt, komma, puntkomma, uitroepteken, vraagteken, aanhalingsteken, trema, accent

Begrijpend lezen

 

kinderen hebben kennis gemaakt met begrijpend leesstrategieën

Kan hoofdgedachte van een tekst weergeven.
Kan onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken.
Kan relaties leggen tussen tekstdelen (inleiding, kern, slot) en teksten.
Ordent informatie (bijv. m.b.v. signaalwoorden) voor een beter begrip.
Herkent beeldspraak (letterlijk en figuurlijk taalgebruik).

kan relaties tussen en binnen teksten evalueren en beoordelen

Legt relaties tussen tekstuele informatie en meer algemene kennis.
Kan bedoeling van tekstdelen en/of specifieke formuleringen duiden.
Kan bedoeling van de schrijver verwoorden.

Kan relaties tussen en binnen teksten evalueren en beoordelen

zoekend

 

globaal

 

nauwkeurig

 

studerend

 

voorkennis mobiliseren

 

voorspellen en verifiëren

 

samenvatten

 

inferenties maken

 

soort tekst bepalen

 

vragen stellen aan de tekst

 

herkennen van de structuur

 

tekstbegrip bewaken

 

betekenis achterhalen

 

Kinderen hebben kennis gemaakt met tekstsoorten

 

kinderen hebben kennis gemaakt met diverse tekstsoorten

Kan informatieve teksten lezen, waaronder schoolboek en studieteksten (voor taal- en zaakvakken), standaardformulieren, populaire tijdschriften, teksten van internet, notities en schematische

informatie (waarin verschillende dimensies gecombineerd worden) en het alledaagse nieuws in de krant.

Kan instructieve teksten lezen, zoals recepten, veel- voorkomende aanwijzingen en gebruiksaanwijzingen en bijsluiters van medicijnen.

een tekst met probleem

 

een overtuigende tekst

 

een tekst waarin een verzoek wordt gedaan

 

een tekst waarin een uitleg wordt gegeven

 

column

 

verslag

 

toneeltekst

 

bijsluiters van medicijnen

 

recepten, gebruiksaanwijzingen

 

informatie waarin verschillende dimensies gecombineerd worden

 

tv gids

 

gedichten

 

Download het hele word doc voor klas 6