Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
                                                                  
Taalbeschouwing jaarbeelden

Jaarbeelden taalbeschouwing   

 

 

 • kleuterklas
 • klas 1
 • klas 2
 • klas 3
 • klas 4
 • klas 5
 • KLas 6

Kleuterklas

Gebruik van taal

 • Leert taal zien als middel om je te uiten
 • Leert taal in concrete situaties
 • Ontdekt de gevoelswaarde van taal
 • Ontdekt de taalvariatie

 

Vorm en klank van taal:

 • Herkent tekensystemen (vertelkaars, kralenketting, pictogram e.d.) als vormen van taal
 • Kan spelen met eindrijm, alliteratie woordverbastering
 • Herkent afzonderlijke woorden in samenstelling

Klas 1

Gebruik van taal

 • Leert taal zien als middel om te communiceren
 • Hanteert taal in abstractere situaties (telefoongesprek)
 • Leert kijken naar synoniemen
 • Neemt eigen taal waar en  vergelijkt die met een andere taal 

 

Vorm en klank van taal:

 • Leert voorbeelden kennen van tekensystemen uit het dagelijks leven en van klank en gebaar in vocalen en consonanten bij euritmie
 • Kent halfrijm en analoge rijen en kan woorden erbij verzinnen
 • Kan spelen met samengestelde woorden of met woordkettingen

Klas 2

Gebruik van taal

 • Leert taal zien als middel om gedachten te ontwikkelen
 • Leert kijken naar verschillen tussen gesproken en geschreven taal
 • Leert de letterlijke en figuurlijke betekenis onderscheiden
 • Leert de verschillen in moedertaal (dialect, sociolect) kennen

 

Vorm en klank van taal:

 • Leert tekensystemen ontwerpen die functioneren in de klas (bijv. rebus)
 • Krijgt oog voor metrum en ritme
 • Kan enkelvoud en meervoud toepassen
 • Kent de verschillende soorten verkleinwoorden

Klas 3

Gebruik van taal

 • Leert taal zien als middel om te overtuigen
 • Leert passend taalgebruik hanteren (aanspreekvormen en woordgebruik)
 • Leert stijlfiguren, zoals eufemismen en spreekwoorden en gezegden kennen.
 • Ontwikkelt attitudes ten aanzien van dialect en sociolect

 

Vorm en klank van taal:

 • (Her)kent de leestekens en kent de functie ervan
 • Leert aandacht besteden aan zinsmelodieën (proza)
 • Kan voor- en achtervoegsels vergelijken
 • (Her)kent woordsoorten

Klas 4

Gebruik van taal

 • Kan taal zien als middel om te beïnvloeden
 • Kent registers
 • Kent spreekwoorden en gezegden
 • Kent meertaligheid

Vorm en klank van taal:

 • Kan communiceren in een bestaand tekensysteem
 • Kan alliteratie en stafrijm, woordspelingen op klank herkennen en hanteren
 • (Her)kent woorden die tijd en ruimte uitdrukken
 • Herkent werkwoorden en kan daarmee de tijd aangeven

Klas 5

Gebruik van taal

 • Kent de rol van argumentatie, kan feiten en meningen onderscheiden
 • Heeft oog voor stijl van uitingen teksten
 • Kent het verschijnsel vaktaal en jargon
 • Ontwikkelt attitudes ten aanzien van vreemde talen

Vorm en klank van taal:

 • Kan tekensystemen en klanken in verschillende vreemde talen en oude culturen met elkaar vergelijken
 • (her)kent teksten met klankconventies zoals hexameter, limerick
 • Kan woordsoortverandering (-loos, -ing, -sel, -baar) toepassen
 • Hanteert directe en indirecte reden
 • Ontwikkelt oog voor lijdende en bedrijvende vorm

 

Klas 6

Gebruik van taal

 • Kent soorten argumenten en de deugdelijkheid van argumenten (jij-bak, drogreden e.d.)
 • Herkent de mate van open- en geslotenheid in verschillende situaties
 • Kan de betekenis omschrijven en vaststellen (definities)
 • Ontwikkelt attitudes ten aanzien van meertaligheid

Vorm en klank van taal:

 • Bekijkt programmeertaal computer en andere voorbeelden van taalcodes
 • Bekijkt klankverwantschap tussen talen en onomatopeeën
 • Bekijkt bastaardwoorden, neologismen
 • Herkent wetmatigheden in de taal (onderwerp, persoonsvorm, belangrijkste woordsoorten)