Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
                                                                  
Schrijven van teksten Jaarkaarten:

Jaarkaarten schrijven       

 • KLas 1
 • klas 2
 • Klas 3
 • KLas 4
 • KLas 5
 • Klas 6
  1. oriënteren op schrijven

  is betrokken bij verkennen van onderwerp voor schrijfopdrachten (concreet en dichtbij)

  1. schrijven van expressieve teksten

  kan korte teksten schrijven (een inhoudselement)

  kan fantasieverhaaltje schrijven/ tekenen

  1. schrijven van informatieve teksten

  kan korte teksten schrijven (een inhoudselement)

  kan uitnodiging schrijven

  1. bespreken en herschrijven van teksten

  is betrokken bij een een op een gesprekje over de zelfgeschreven tekst

  is betrokken bij korte klassikale gesprekjes over de inhoud van een tekst

  1. verzorgen en vormgeven van teksten

  heeft oog voor de bladspiegel

  maakt passende illustraties bij de tekst

   

 1. oriënteren op schrijven

is betrokken bij verkennen van onderwerp voor schrijfopdrachten (concreet en dichtbij)

heeft ideeën bij schrijfopdrachten

is betrokken bij inleiding op schrijfopdrachten

 1. schrijven van expressieve teksten

kan korte teksten schrijven (een inhoudselement)

kan fantasieverhaaltje schrijven/ tekenen

kan langere teksten schrijven (diverse inhoudselementen)

kan dialogen schrijven

kan beschrijvend schrijven

 1. schrijven van informatieve teksten

kan korte teksten schrijven (een inhoudselement)

kan uitnodiging schrijven

kan langere teksten schrijven

kan advertentie schrijven

 1. bespreken en herschrijven van teksten

is betrokken bij een een op een gesprekje over de zelfgeschreven tekst

is betrokken bij korte klassikale gesprekjes over de inhoud van een tekst

 1. verzorgen en vormgeven van teksten

heeft oog voor de bladspiegel

maakt passende illustraties bij de tekst

 1. oriënteren op schrijven

heeft ideeën bij schrijfopdrachten

is betrokken bij inleiding op schrijfopdrachten

heeft oog voor tekststructuur en tekstkenmerken

 1. schrijven van expressieve teksten

kan langere teksten schrijven (diverse inhoudselementen)

kan beschrijvend schrijven

kan teksten schrijven met een vaste conventie

 1. schrijven van informatieve teksten

kan schrijven voor grotere afstand en publiek

draaiboek, logboek

 1. bespreken en herschrijven van teksten

is betrokken bij korte klassikale gesprekjes over de inhoud van een tekst

kan gesprekjes in tweetallen voeren over tekstkenmerken

 1. verzorgen en vormgeven van teksten

heeft oog voor de bladspiegel

maakt passende illustraties bij de tekst

heeft aandacht voor spelling en interpunctie

kan hanteren wat is afgesproken

 

 1. oriënteren op schrijven

heeft ideeën bij schrijfopdrachten

denkt en spreekt mee; is betrokken

 1. schrijven van expressieve teksten

kan langere teksten schrijven (diverse inhoudselementen)

kan beschrijvend schrijven

kan teksten schrijven met een vaste conventie

kan een brief, of een  stripverhaal schrijven in een tijdsperspectief

 1. schrijven van informatieve teksten

kan langere teksten schrijven

kan schrijven voor grotere afstand en publiek

kan een draaiboek, logboek schrijven

kan een krantenbericht, brief, e-mail, en een routebeschrijving schrijven

 1. bespreken en herschrijven van teksten

is actief betrokken bij gesprekken over doel en publiek

is actief betrokken bij gesprekken over schrijfaanpak

 1. verzorgen en vormgeven van teksten

heeft oog voor de bladspiegel

maakt passende illustraties bij de tekst

heeft aandacht voor spelling en interpunctie

kan hanteren wat is afgesproken

kan alinea’s, titels en kopjes verzorgen

 1. oriënteren op schrijven

heeft ideeën bij schrijfopdrachten

is betrokken bij inleiding op schrijfopdrachten

heeft oog voor tekststructuur en tekstkenmerken

denkt en spreekt mee; is betrokken

kan nadenken over schrijfaanpak

 1. schrijven van expressieve teksten

kan teksten schrijven met een vaste conventie

kan een toneeltekst schrijven

kan schrijven in directe en indirecte rede

 1. schrijven van informatieve teksten

kan schrijven voor grotere afstand en publiek

kan een handleiding, draaiboek, verslag schrijven

 1. bespreken en herschrijven van teksten

kan nadenken over schrijfaanpak

is actief betrokken bij gesprekken over schrijfproces en strategieën

 1. verzorgen en vormgeven van teksten

heeft oog voor de bladspiegel

maakt passende illustraties bij de tekst

heeft aandacht voor spelling en interpunctie

kan hanteren wat is afgesproken

kan alinea’s, titels en kopjes verzorgen

kent het gebruik van afkortingen, interpunctie bij directe en indirecte rede

hanteert correcte spelling in eigen teksten voor aangegeven en behandelde categorieën

 1. oriënteren op schrijven

denkt en spreekt mee; is betrokken

kan nadenken over schrijfaanpak

kan rekening houden bij het schrijven met een onbekend publiek (is maximaal doel- en publiekgericht)

 1. schrijven van expressieve teksten

kan een toneeltekst schrijven

kan schrijven in directe en indirecte rede

kan een column schrijven

werkt in hoge mate zelfstandig bij schrijven

 1. schrijven van informatieve teksten

kan een recensie schrijven

kan een samenvatting maken van een gelezen tekst

kan een correcte proefbeschrijving maken bij natuurkunde

 1. bespreken en herschrijven van teksten

kan nadenken over schrijfaanpak

is actief berokken bij gesprekken over schrijfproces en strategieën

kan een tekstbespreking leiden

 1. verzorgen en vormgeven van teksten

Kan alinea’s, titels en kopjes verzorgen

Kent het gebruik van afkortingen, interpunctie bij directe en indirecte rede

Hanteert correcte spelling in eigen teksten voor aangegeven en behandelde categorieën

kan werken met tekstverwerkingsprogramma’s