Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
                                                                  
Begrijpend lezen tekstsoorten:

Tekstsoorten

 

  • Klas 1
  • klas 2
  • klas 3
  • klas 4
  • klas 5
  • klas 6


Eenvoudige leesboekjes
Prentenboekjes
Pictogrammen
Boodschappenlijstje
Uitnodiging
Ansichtkaarttekst
Advertentiebriefjes bij de supermarkt
Folder

gedichten

Prentenboeken
Eenvoudige leesboekjes
Pictogrammen
Boodschappenlijstje
Uitnodiging
Ansichtkaarttekst
Advertentiebriefjes bij de supermarkt
Folder
gedichten

Recept uit een kinderkookboek
Spoorboekje (uittreksel intercitylijnen bij NS loket verkrijgbaar)
Inhoudsopgave van een boek
Advertenties uit de krant
Brief van een bekende
Gedicht van elf

Routebeschrijving
E mail bericht
Formele brief
Kort krantenartikel
Achterflap van een boek
Korte boekbespreking (bijvoorbeeld uit een folder)
Pagina uit een encyclopedie (bijvoorbeeld over dieren)
Pagina uit een dierengids (bijvoorbeeld over vogels)
Pagina uit een (kinder) woordenboek
Uitleg gezelschapsspelletje
Allitererend gedicht

Instructie
Handleiding
Pagina uit een flora
Recensie
Draaiboek (opvragen bij theater of tv)
Logboek
Boekbespreking (bijvoorbeeld door een ander kind, via internet te vinden)
Ingezonden brieven (bijvoorbeeld Achterwerk VPRO gids)

Diverse vormen van krantenartikelen (tijdschriften):
Een tekst waarin een probleem aan de orde wordt gesteld
Een overtuigende tekst
Een tekst waarin een verzoek wordt gedaan
Een tekst waarin een uitleg wordt gegeven
Column
Verslag
Toneeltekst
Tv gids