Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
                                                                  
Tussendoelen tussnedoel 8 technisch schrijven en lezen vervolg::

TUSSENDOELEN BEGINNENDE GELETTERDHEID VOOR DE EERSTE EN TWEEDE KLAS

 

Tussendoel 9 'technisch schrijven en lezen, vervolg' 

9.1  Kinderen lezen en spellen klankzuivere woorden (van het type mmkm, mkmm en mmkmm). 

9.2 Kinderen lezen korte woorden met afwijkende spellingpatronen en meerlettergrepige woorden. 

9.3  Kinderen maken gebruik van een breed scala van woordidentificatietechnieken. 

9.4 Kinderen herkennen woorden steeds meer automatisch.