Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
                                                                  
Ontluikende geletterdheid Interventies klas 1 en 2:

INTERVENTIES VOOR DE EERSTE EN DE TWEEDE KLAS

 

 

Wij denken dat er ook en misschien wel juist in de eerste en tweede klas van de vrijescholen vaak behoefte is aan ideeën voor interventie bij kinderen waar het lees- en schrijfproces niet vanzelfsprekend en soepel verloopt. Daarom volgt nu een hoofdstuk met ideeën, adviezen en overwegingen voor bij het leren lezen. We hebben ervoor gekozen om in dit hoofdstuk de interventies niet te koppelen aan de tussendoelen ontluikende geletterdheid, omdat de indeling daarvoor te globaal is. Dat zoekt niet makkelijk. We hebben er voor gekozen om veel gehanteerde termen aan te houden. Zo is het hoofdstuk in vier paragrafen onderverdeeld.

 

In paragraaf 5.1 geven we adviezen voor kinderen die moeite hebben met het automatiseren van de klank- tekenkoppeling.  1

Dan volgt paragraaf 5.2 met allerlei woordspelletjes die met het aanvankelijk lezen en schrijven te maken hebben.  2

In paragraaf 5.3 besteden we aandacht aan auditieve oefeningen, zowel voor de auditieve synthese als voor de auditieve analyse. 3

In paragraaf 5.4 volgen de visuele oefeningen, waarin we ook weer analyse en synthese naast elkaar verwerken. 4

 

 

 

Wanneer het zinvol is wordt aangegeven op welk tussendoel de oefening zich richt. Het is niet onze bedoeling geweest om volledig te zijn. Door verschillende soorten oefeningen en spelletjes te vermelden, wat variaties aan te stippen en enkele andere iets uitvoeriger toe te lichten, hopen we leraren zo te inspireren, dat het makkelijker wordt om zelf op ideeën te komen. Om die reden vermelden we ook de boeken en andere bronnen waarvan we uit eigen ervaring merkten dat zij een inspirerende werking hebben of waarvan we dat van andere leraren hebben gehoord.