Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
                                                                  
jaarkaarten Avi:

avi1avi2

Pas op dit is een oude avi-indeling      Zodra we de nieuwe indeling hebben wordt deze aangepast

 De school maakt hier de eigen

onderverdeling per klas

 

 

AVI niveau's

 

Klas

Klas

Klas

Klas

 

Klas

 

Klas

 

Klas

 

Klas

 

Klas

AVI 1

Instructie leesonderdelen

 

AVI 2

Instructie leesonderdelen

 

AVI 3

Instructie leesonderdelen

 

AVI 4

Instructie leesonderdelen

 

AVI 5

Instructie leesonderdelen

 

AVI 6

 

Instructie leesonderdelen

 

AVI 7

Instructie leesonderdelen

 

AVI 8

Instructie leesonderdelen

AVI 9

 

Instructie leesonderdelen

 

 

 

 

 

 

AVI 1

Pas op dit is een oude avi-indeling

Zodra we de nieuwe indeling hebben wordt deze aangepast


Korte woorden lezen.terug terug naar begin

 

 

Instructie

 1. eer (beer)
 2. oor (moor)
 3. eur (deur)
 4. aai (haai)
 5. ooi (kooi)
 6. oei (boei)
 7. tweeletter-woorden (ik eet ijs)
 8. vaste lettergreep (dik en rik)
 9. vaste beginklank (pim en pom)
 10. beginklank en lettergroep wisselen
 11. eind –b/-d (heb, koud)

lange eindklinker (ha, nu, zo)

 


AVI 2

 Pas op dit is een oude avi-indeling

Zodra we de nieuwe indeling hebben wordt deze aangepast

 

Doelstelling: Eenvoudige eenlettergrepige woorden met medeklinkercombinaties voor- en/of achteraan het woord direct of lettergroepspellend kunnen lezen. Leren herkennen van nieuwe lettergrepen: beginlettergroep sch; eindlettergroep uw-eeuw-ieuw; lettergroepen eindigend op ng(t)-nk(t)-ch(t).terug terug naar begin

 

 

Instructie-aspect 

1 hoofdletters

2 nk (Ank en Henk)

3 ng (ring)

4 mmkm-woorden

5 sch – ch(t)

6 mkmm-woorden

7 het (‘t) – hè

8 uw (duw)

9 eeuw (leeuw)

10 ieuw (kieuw)

11 mmkmm-woorden

12 mmmkm(m)-woorden 

 


AVI 3

Pas op dit is een oude avi-indeling

Zodra we de nieuwe indeling hebben wordt deze aangepast

 

Doelstelling: Eenlettergrepige woorden, eenvoudige tweelettergrepige woorden en samengestelde woorden direct of met lettergroep/lettergreepverdeling kunnen lezen.

Nieuwe teken-klankkoppeling: i-ie (rivier).

Directe rede: met aanhalingstekens en dubbele punt.terug terug naar begin

 

 

Instructie-aspect 

1 directe rede

2 verkleiningsuitgangen

3 tweelettergrepige woorden (kas-ten, vech-ten)

4 tweelettergrepige woorden (moe-der, roe-ien, nieu-we)

5 tweelettergrepige woorden (bal-len, vin-ger, ban-ken)

6 drie of vier eindmedeklinkers (koorts, herfst)

7 samengestelde woorden (kast-deur, vuur-rood)

8 lange middenklank (rover, jagen)

9 lange middenklank (beren, scheuren)

10 lange eindklank (kado, juni, opa)

11 woorden met i-ie (mini, rivier)

12 onbeklemtoonde voorvoegsels (gezicht, bedreigd)


AVI 4

 Pas op dit is een oude avi-indeling

Zodra we de nieuwe indeling hebben wordt deze aangepast

 

Doelstelling: Tweelettergrepige woorden, samengestelde woorden en eenvoudige drielettergrepige woorden direct, eventueel met lettergreepverdeling, kunnen lezen.

Nieuwe teken-klankkoppelingen: -ig, -lijk, ‘sterug terug naar begin

 

 

Instructie-aspect 

1 achtervoegsel –ig (aardig, jarig)

2 achtervoegsel –lijk (heerlijk, lelijk)

3 onbeklemtoonde klinker (banaan, kameel)

4 –erd en –end aan het eind (dikkerd, lachend)

5 het weglatingsteken (‘s) (kado’s, ’s avonds)

6 samengestelde woorden (afval, kaarsvet)

7 samengestelde woorden (zwembad, brandweer)

8 drielettergrepige woorden (voet-bal-schoen, in-rich-ting)

9 drielettergrepige woorden (stofzuiger, aardappel)

10 drielettergrepige woorden (dierentuin, schakelaar)

11 drielettergrepige woorden (timmeren, spetteren, jongetje)12 drielettergrepige woorden met i-ie (kapitein, bikini)

 


AVI 5

Pas op dit is een oude avi-indeling

Zodra we de nieuwe indeling hebben wordt deze aangepast

 

Doelstelling: In betekenisvolle woordgroepen binnen de regel kunnen lezen. Alle eenvoudige drielettergrepige woorden met een Nederlandse oorsprong direct (herkennend) kunnen lezen.terug terug naar begin

 

 

Instructie-aspect 

1 betekenisvolle woordgroepen binnen de regel

2 onbeklemtoonde voorvoegsels (belangrijk, gelukwens)

3 twee onbeklemtoonde lettergrepen (verhalen, verwilderd)

4 twee onbeklemtoonde lettergrepen (betalen, gemaskerd)

5 onbeklemtoonde klinker (fazanten, salade)

6 woorden met toonloze h / leenwoorden met sh

(thee, show)

7 achtervoegsel –ig(e) (gelukkig, akelig, aardige)

8 achtervoegsel –lijk(e) (gevaarlijk, makkelijk, lelijke)

9 meerlettergrepige woorden met i-ie (diamant, radio)

10 de letter c (s-klank) (cirkel, precies)

 


AVI 6

Pas op dit is een oude avi-indeling

Zodra we de nieuwe indeling hebben wordt deze aangepast

 

Doelstelling: In betekenisvolle woordgroepen over de regel heen kunnen lezen.

Eenvoudige vierlettergrepige woorden direct (herkennend) kunnen lezen.

Nieuwe teken-klankkoppeling: ti(e).terug terug naar begin

 

 

Instructie-aspect 

1 woordgroepen over de regel heen

2 de teken-klankkoppeling –ti(e) (vakantie, station)

3 twee onbeklemtoonde lettergrepen (her-se-nen, re-ge-nen)

4 onbeklemtoonde voorvoegsels (bevelen, geweren)

5 vierlettergrepige woorden (tentoonstelling, automaten)

6 vierlettergrepige woorden (hersenschudding, operatie)

7 vierlettergrepige woorden (regenbuien, overwerken)

8 vierlettergrepige woorden (spinnenwebben, medelijden)

9 twee onbeklemtoonde lettergrepen (gevangenis, ongelukken)

10 vierlettergrepige woorden met –ig of –lijk (ongevaarlijk, kinderachtig)

 

 

AVI 7

Pas op dit is een oude avi-indeling

Zodra we de nieuwe indeling hebben wordt deze aangepast

 

Doelstelling: Met dynamisch accent kunnen lezen. Alle oorspronkelijk Nederlandse drie-en vierlettergrepige woorden direct (herkennend) kunnen lezen.

Nieuwe teken-klankkoppelingen: ch-sj, isch, ge-zje, y-ie/i.terug terug naar begin

 

 

Instructie-aspect 

1 woorden benadrukken

2 de teken-klankkoppeling ch (sj-klank) (chef, machine)

3 de klankgroep ge-gie (zj-klank) (horloge, passagier)

4 de klankgroep –isch (logisch, praktische)

5 de letter c (s-klank) (citroenen, lucifer)

6 de letter y (hobby, gymzaal)

7 lastige woorden met –ig(e) of –lijk(e) (misdadiger, onmogelijk)

8 lastige vierlettergrepige woorden (artikelen, opereren)

 


AVI 8

Pas op dit is een oude avi-indeling

Zodra we de nieuwe indeling hebben wordt deze aangepast

 

Doelstelling: Met melodisch accent kunnen lezen. Vijflettergrepige (samengestelde) woorden direct (herkennend) kunnen lezen.

Nieuwe teken-klankkoppelingen: c-k, x-ks, ou-oe, klinker met trema.terug terug naar begin

 

 

Instructie-aspect 

1 zinsdelen benadrukken

2 de letter c (k-klank) (compleet, seconde)

3 de letter x (extra, taxi)

4 de ‘ou’, uitgesproken als /oe/ (couplet, douane)

5 de trema (patiënt, ruïne)

6 lastige lettervolgorden

7 vijflettergrepige, samengestelde woorden

8 vijflettergrepige woorden

 


AVI 9

Pas op dit is een oude avi-indeling

Zodra we de nieuwe indeling hebben wordt deze aangepast

 

Doelstelling: Met een goede intonatie en accentuering op spreeksnelheid kunnen lezen. (Vierlettergrepige) leenwoorden uit het Engels en Frans en lastige vijf- en zeslettergrepige woorden kunnen lezen.

Nieuwe leestekens: het weglatingsteken, gedachtenpuntjes, -streepjes, Franse accenttekens.terug terug naar begin

 

 

Instructie-aspect 

1 lezen zoals je praat; op leestekens letten

2 meerlettergrepige woorden met ‘c’ (k-klank)

3 Engelse leenwoorden (met vreemde uitspraak)

4 leenwoorden (o.a. uit het Frans)

5 vierlettergrepige leenwoorden

6 lastige vijf-en zeslettergrepige woorden