Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
                                                                  
Spreken en Luisteren Luisteren:

Luisteren 

Allerlei gesorteerde verhalen verhalen

oriëntatie

kleuters

klas 1

klas 2

klas 3

klas 4

klas 5

klas 6

Strategie

aandacht richten

 

 

 

®         idem

+  verkennen  functie   luisteren

®         idem

+ mobiliseren             voorkennis

®         idem

+ luisterdoel bepalen

+  luisterstrategie      verkennen

®         idem

+  luisterhouding

+ aantekeningen           maken

®         idem

+ bepalen                 luisterstrategie

®         idem

+creëren van optimale                 luistervoorwaarden

taalgebruik

kleuters

klas 1

klas 2

klas 3

klas 4

klas 5

klas 6

1.            alledaagse

                communicatie

luisteren naar simpel verzoek

 

 

®         idem

+luisteren naar       meerledige                 verzoeken

 

®         idem

+   volgen van korte gesprekken en       dialogen

®         idem

+  betrokken zijn in    dialogen

®         idem

+actief reageren op

®         idem

+volgen van   gesprek

®         idem

+betrokken zijn in    gesprek in context met veel ruis

2.            institutionele

                communicatie

luisteren naar gedragsaanwijzingen

®         idem

+ luisteren naar eenvoudige opdracht

 

®         idem

+ luisteren naar speluitleg

®         idem

+ luisteren naar complexe instructie

®         idem

+luisteren naar uiteenzetting leerstof

®         idem

+  luisteren naar richtlijnen taakaanpak

®         idem

+luisteren naar huiswerk-opdracht

3.   luisteren in diverse

                gespreksvormen

luisteren in kringgesprek

 

 

 

®         idem

+ luisteren in groepsgesprek

®         idem

+luisteren in klas-sikaal leergesprek

®         idem

+dialoog (ingaan op probleem van ander)

®         idem

+ luisteren naar       monoloog                 uiteenzetting

®         idem

+ luisteren als leider     groepsgesprek

®         idem

+ luisteren als leider     discussie

4.   luisteren naar

informatieve teksten

 

geluidssignalen herkennen

 

®         idem

+ luisteren naar herkenningsmelodieën/

aankondigingen

®         idem

+ luisteren naarbeschrijvende         tekst

®         idem

+luisteren naar routebeschrijving

®         idem

+ luisteren naar       massamedia               

®         idem

+luisteren naar luisterteksten

®         idem

+ luisteren naar       presentatie

5.            luisteren naar

                fictionele teksten

prentenboeken, liedjes versjes en herhaal-sprookjes

®         idem

+   luisteren naar       korte, envoudige verhalen en langere   sprookjes

®         idem

+ luisteren naar       moppen,                 anekdotes,dialogen, fabels en legenden

 

®         idem

+ luisteren naar       gedichten, Spreuken en oude testament

®         idem

+luisteren naar                 voordrachten oud     IJslandse Noorse mythologie Edda)

®         idem+    luist eren naar toneeltekst en Griekse mythen en sagen en epen uit andere ulturen

 

®         idem

+             luisteren naar       hoorspel en Ro- 
meinse geschied  
schrijving

reflectie

kleuters

klas 1

klas 2

klas 3

klas 4

klas 5

klas 6

 

didaktiek

reageren op wat je hoort

 

 

 

®         idem

+ reageren op   
functie tekst

®         idem

+ reageren op luisterproces

®         idem

+reageren op        verschillende luistersituaties

®         idem

+ reageren op functie aanteke-ningen en attitudes

®         idem

+  reageren op luisterstrategieën

®         idem

+ reageren op belemmerende  
en bevorderende                 factoren