Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
                                                                  
Spreken en luisteren Jaarkaarten:
 • Kleuterklas
 • klas1
 • klas2
 • klas3
 • klas4
 • klas5
 • klas 6

            Mondelinge taalvaardigheden                         klik hier voor printversie

 1. alledaagse communicatie
 • gebruikt taalgebruik buiten het hier en nu; kan bijvoorbeeld vertellen over iets dat gisteren plaatsvond, of iets dat thuis is
 • heeft vlotte heen en weer gesprekjes
 • vertelt een consistent verhaal, redeneert en voorspelt
 • kan simpele communicatieve functies gebruiken, zoals bijvoorbeeld groeten
 • kan naar een simpel verzoek luisteren
 1. institutionele communicatie
 • kan op concrete vragen van juf antwoord geven
 • kan schoolse voorwerpen en activiteiten benoemen
 • kan luisteren naar gedragsaanwijzingen
 1. deelnemen aan diverse gespreksvormen
 • kan gespreksregels hanteren, zoals niet voor beurt spreken
 • kan korte dialoogjes hebben met een juf in een kring
 • kan in een kringgesprek luisteren naar bijdragen van anderen
 1. uit- en overdragen van gedachten, meningen, gevoelens, wensen in de eigen taal
 • kan eigen ervaringen op eenvoudig niveau verwoorden
 • kan op concreet niveau oorzaak-gevolg onderscheiden
 • kan vertellen van eigen belevenissen aan tafel of in kring
 1. informatie geven
 • kan een kort verhaal navertellen, bijv. van een plaat
 • kan vertellen wat er aan de hand is
 1. verbale expressie
 • kan een versje met gebaren zelfstandig uitvoeren
 • kan een rol in kerstspel spreken of rollenspel meespreken bij versjes, gedichtjes,
 • kringspelen en spreuken
 1. spreektechniek
 • spreekt goed verstaanbaar in korte zinnen
 • spreekt alle klanken en medeklinkers goed uit
 • gebruikt de bekendste zelfstandige naamwoorden in goede meervoudsvormen
 1. luisteren naar informatieve teksten
 • kan geluidssignalen herkennen en daarop reageren (belletje bij stil worden)
 1. luisteren naar fictionele teksten
 • kan naar prentenboeken, liedjes, versjes en herhaalsprookjes luisteren

 

 

Mondelinge taalvaardigheden (spreken en luisteren)                  klik hier voor printversie

 1. alledaagse communicatie
 • gebruikt taalgebruik buiten het hier en nu; kan bijvoorbeeld vertellen over iets dat gisteren plaatsvond, of iets dat thuis is
 • heeft vlotte heen en weer gesprekjes
 • vertelt een consistent verhaal, redeneert en voorspelt
 • kan simpele communicatieve functies gebruiken, zoals bijvoorbeeld groeten
 • kan naar een simpel verzoek luisteren
 • kan bij het onderwerp blijven
 • kan aanspreekvormen gebruiken
 • is beleefd in het taalgebruik naar onbekenden
 • kan naar meerledige verzoeken luisteren
 1. institutionele communicatie
 • kan op concrete vragen van leraar antwoord geven
 • kan schoolse voorwerpen en activiteiten benoemen
 • kan luisteren naar gedragsaanwijzingen
 • kan vertellen wat ze gedaan hebben
 • kan naar een eenvoudige opdracht luisteren
 1. deelnemen aan diverse gespreksvormen
 • kan gespreksregels hanteren, zoals niet voor beurt spreken
 • kan korte dialoogjes hebben met de leraar in een kring
 • kan deelnemen aan klassikaal leergesprekje
 • kan in een groepsgesprek luisteren naar bijdragen van anderen
 1. uit- en overdragen van gedachten, meningen, gevoelens, wensen in de eigen taal
 • kan eigen ervaringen op eenvoudig niveau verwoorden
 • kan op concreet niveau oorzaak-gevolg onderscheiden
 • kan vertellen van eigen belevenissen aan tafel of in kring
 • kan in kleine rollen zichzelf verwoorden voor klas
 1. informatie geven
 • kan een kort verhaal navertellen
 • kan vertellen wat er aan de hand is
 • kan een eenvoudig spel uitleggen
 1. verbale expressie
 • kan een versje met gebaren zelfstandig uitvoeren
 • kan een toneelrol voor publiek spreken
 • spreekt mee bij versjes en gedichtjes in een kleine groep
 1. spreektechniek
 • spreekt goed verstaanbaar in korte zinnen
 • spreekt alle klanken en medeklinkers goed uit
 • gebruikt de bekendste zelfstandige naamwoorden in goede meervoudsvormen
 • kan ritmische spreekoefeningen verstaanbaar spreken
 1. luisteren naar informatieve teksten
 • kan liedje of andere manier van aandacht vragen van de leraar herkennen en daar op reageren
 1. luisteren naar fictionele teksten
 • kan naar voorgelezen boeken luisteren
 • kan naar korte, eenvoudige verhalen en langere sprookjes luisteren

Mondelinge taalvaardigheden                         klik hier voor printversie

 1. alledaagse communicatie
 • gebruikt taalgebruik buiten het hier en nu; kan bijvoorbeeld vertellen over iets dat gisteren plaatsvond, of iets dat thuis is
 • heeft vlotte heen en weer gesprekjes
 • vertelt een consistent verhaal, redeneert en voorspelt
 • kan simpele communicatieve functies gebruiken, zoals bijvoorbeeld groeten
 • kan naar een simpel verzoek luisteren
 • kan bij het onderwerp blijven
 • kan aanspreekvormen gebruiken
 • is beleefd in het taalgebruik naar onbekenden
 • kan naar meerledige verzoeken luisteren
 • kan situaties uit de klas beschrijven
 • kan korte gesprekken en dialogen volgen
 1. institutionele communicatie
 • kan op concrete vragen van leraar antwoord geven
 • kan schoolse voorwerpen en activiteiten benoemen
 • kan luisteren naar gedragsaanwijzingen
 • kan vertellen wat ze gedaan hebben
 • kan naar een eenvoudige opdracht luisteren
 • kan vragen stellen over taak
 • kan naar een speluitleg luisteren (gym)
 1. deelnemen aan diverse gespreksvormen
 • kan korte dialoogjes hebben met een leraar in de klas
 • kan in een groepsgesprek luisteren naar bijdragen van anderen
 • kan deelnemen aan groepsgesprek
 • kan op de beurt wachten
 • weet dat ze niet door elkaar moeten praten
 • kan in een klassikaal leergesprek luisteren en meedenken
 1. uit- en overdragen van gedachten, meningen, gevoelens, wensen in de eigen taal
 • kan eigen ervaringen op eenvoudig niveau verwoorden
 • kan op concreet niveau oorzaak-gevolg onderscheiden
 • kan in kleine rollen zichzelf verwoorden voor klas
 • kan in gesprekjes over zichzelf vertellen bijvoorbeeld in een  kringgesprek
 1. informatie geven
 • kan een verhaal navertellen
 • kan vertellen wat er aan de hand is
 • kan een eenvoudig spel uitleggen
 • kan gericht informatie geven op vraag
 1. verbale expressie
 • kan een versje met gebaren zelfstandig uitvoeren
 • kan een toneelrol voor publiek spreken
 • spreekt mee bij versjes en gedichtjes in een kleine groep
 • kan dialogen uitspelen voor anderen
 1. spreektechniek
 • spreekt goed verstaanbaar in korte zinnen
 • spreekt alle klanken en medeklinkers goed uit
 • gebruikt de bekendste zelfstandige naamwoorden in goede meervoudsvormen
 • kan ritmische spreekoefeningen verstaanbaar spreken
 • kan met de juiste intonatie gedichten voordragen
 1. luisteren naar informatieve teksten
 • kan liedje of andere manier van aandacht vragen van de leraar herkennen en daar op reageren
 • kan naar een beschrijvende tekst luisteren
 1. luisteren naar fictionele teksten
 • kan naar fabels en legenden luisteren

Mondelinge taalvaardigheden                         klik hier voor printversie

 1. alledaagse communicatie
 • kan bij het onderwerp blijven
 • kan aanspreekvormen gebruiken
 • is beleefd in het taalgebruik naar onbekenden
 • kan naar meerledige verzoeken luisteren
 • kan situaties uit de klas beschrijven
 • kan korte gesprekken en dialogen volgen
 • kan reageren op situatiebeschrijvingen
 • is betrokken in dialogen
 1. institutionele communicatie
 • kan vertellen wat ze gedaan hebben
 • kan naar een eenvoudige opdracht luisteren
 • kan vragen stellen over taak
 • kan naar een speluitleg luisteren (gym)
 • kan reageren op leerstof
 • kan naar een complexe instructie luisteren
 1. deelnemen aan diverse gespreksvormen
 • kan deelnemen aan klassikaal leergesprekje
 • kan deelnemen aan groepsgesprek
 • kan op de beurt wachten
 • weet dat ze niet door elkaar moeten praten
 • kan in een klassikaal leergesprek luisteren en meedenken
 • kan ingaan op bijdragen van anderen
 • kan in tweetallen een probleem oplossen, durven daarbij te overleggen
 • kan in een dialoog luisteren en ingaan op een probleem van een ander
 1. uit- en overdragen van gedachten, meningen, gevoelens, wensen in de eigen taal
 • kan in kleine rollen zichzelf verwoorden voor klas
 • kan in gesprekjes over zichzelf vertellen bijvoorbeeld in een  kringgesprek
 • kan eigen meningen en gevoelens verwoorden in een kleine groep
 1. informatie geven
 • kan een eenvoudig spel uitleggen
 • kan gericht informatie geven op vraag
 • kan de inhoud van een telefoongesprek/boodschap doorgeven
 1. verbale expressie
 • kan een toneelrol voor publiek spreken
 • spreekt mee bij versjes en gedichtjes in een kleine groep
 • kan dialogen uitspelen voor anderen
 • kan spreuken, gedichten individueel voordragen en een korte presentatie voor een groep geven
 1. spreektechniek
 • kan ritmische spreekoefeningen verstaanbaar spreken
 • kan met de juiste intonatie gedichten voordragen
 • kan gevormd spreken bij tonggymnastische spreekoefeningen
 1. luisteren naar informatieve teksten
 • kan liedje of andere manier van aandacht vragen van de leraar herkennen en daar op reageren
 • kan naar een beschrijvende tekst luisteren
 • kan naar een routebeschrijving luisteren
 1. luisteren naar fictionele teksten
 • kan naar verhalen uit de vertelstof gedichten en spreuken luisteren

Mondelinge taalvaardigheden                         klik hier voor printversie

 1. alledaagse communicatie
 • kan situaties uit de klas beschrijven
 • kan korte gesprekken en dialogen volgen
 • kan reageren op situatiebeschrijvingen
 • is betrokken in dialogen
 • kan inspelen op elkaar in gesprek
 • kan luisteren en reageert actief op anderen
 1. institutionele communicatie
 • kan vragen stellen over taak
 • kan naar een speluitleg luisteren (gym)
 • kan reageren op leerstof
 • kan naar een complexe instructie luisteren
 • kan reageren op werk van klasgenoten en daarbij invoelend zijn
 • kan luisteren naar een uiteenzetting leerstof heeft daarbij een luisterhouding en kan aantekeningen maken
 1. deelnemen aan diverse gespreksvormen
 • kan deelnemen aan groepsgesprek
 • kan op de beurt wachten
 • weet dat ze niet door elkaar moeten praten
 • kan in een klassikaal leergesprek luisteren en meedenken
 • kan ingaan op bijdragen van anderen
 • kan in tweetallen een probleem oplossen, durven daarbij te overleggen
 • kan in een dialoog luisteren en ingaan op een probleem van een ander
 • kan een monoloog of spreekbeurt houden en daarbij de aandacht van het publiek vasthouden
 • kan luisteren naar een monoloog of uiteenzetting ( spreekbeurt) heeft daarbij een luisterhouding en kan aantekeningen maken
 1. uit- en overdragen van gedachten, meningen, gevoelens, wensen in de eigen taal
 • kan in gesprekjes over zichzelf vertellen bijvoorbeeld in een  kringgesprek
 • kan eigen meningen en gevoelens verwoorden in een kleine groep
 • kan meningen, gevoelens van anderen verwoorden voor klas
 1. informatie geven
 • kan gericht informatie geven op vraag
 • kan de inhoud van een telefoongesprek/boodschap doorgeven
 • kan iemand de weg uitleggen en daarbij concreet zijn
 1. verbale expressie
 • kan dialogen uitspelen voor anderen
 • kan spreuken, gedichten individueel voordragen en een korte presentatie voor een groep geven
 • kan bij allitererende gedichten de rol van pauzes/stiltes goed hanteren
 1. spreektechniek
 • kan met de juiste intonatie gedichten voordragen
 • kan gevormd spreken bij tonggymnastische spreekoefeningen
 • let bij reciteren op articulatie
 1. luisteren naar informatieve teksten
 • kan naar een beschrijvende tekst luisteren
 • kan naar een routebeschrijving luisteren
 • kan luisteren naar massamedia (radio, tv)
 1. luisteren naar fictionele teksten
 • kan naar verhalen uit de vertelstof gedichten en spreuken luisteren
 • kan luisteren naar een voordracht en naar verhalen uit de oud Ijslandse Noordse mythologie (Edda)

Mondelinge taalvaardigheden                         klik hier voor printversie

 1. alledaagse communicatie
 • kan reageren op situatiebeschrijvingen
 • is betrokken in dialogen
 • kan inspelen op elkaar in gesprek
 • kan luisteren en reageert actief op anderen
 • kan een standpunt innemen en dat beredeneren
 • kan luisteren en volgt een gesprek
 1. institutionele communicatie
 • kan vragen stellen over taak
 • kan reageren op leerstof
 • kan naar een complexe instructie luisteren
 • kan reageren op werk van klasgenoten en daarbij invoelend zijn
 • kan luisteren naar een uiteenzetting leerstof heeft daarbij een luisterhouding en kan aantekeningen maken
 • kan een opdracht aan een ander uitleggen en daarbij eenduidig zijn
 • kan luisteren naar richtlijnen voor een taakaanpak
 1. deelnemen aan diverse gespreksvormen
 • kan deelnemen aan groepsgesprek
 • kan op de beurt wachten
 • weet dat ze niet door elkaar moeten praten
 • kan in een klassikaal leergesprek luisteren en meedenken
 • kan ingaan op bijdragen van anderen
 • kan in tweetallen een probleem oplossen, durven daarbij te overleggen
 • kan in een dialoog luisteren en ingaan op een probleem van een ander
 • kan een monoloog of spreekbeurt houden en daarbij de aandacht van het publiek vasthouden
 • kan luisteren naar een monoloog of uiteenzetting ( spreekbeurt) heeft daarbij een luisterhouding en kan aantekeningen maken
 • kan een groepsgesprek leiden en daarbij letten op de beurtverdeling
 • kan luisteren als leider in een groepsgesprek
 1. uit- en overdragen van gedachten, meningen, gevoelens, wensen in de eigen taal
 • kan eigen meningen en gevoelens verwoorden in een kleine groep
 • kan meningen, gevoelens van anderen verwoorden voor klas
 • kan een rollenspel  spelen in informele situaties
 1. informatie geven
 • kan gericht informatie geven op vraag
 • kan de inhoud van een telefoongesprek/boodschap doorgeven
 • kan iemand de weg uitleggen en daarbij concreet zijn
 • kan een presentatie houden en daarbij de informatie doseren
 1. verbale expressie
 • kan spreuken, gedichten individueel voordragen en een korte presentatie voor een groep geven
 • kan bij allitererende gedichten de rol van pauzes/stiltes goed hanteren
 • kan een hexameter of andere langere tekst opzeggen
 • kan bij het opzeggen van een hexameter of een langere eigen tekst en gedicht blijk geven het voor zich te zien
 1. spreektechniek
 • kan met de juiste intonatie gedichten voordragen
 • kan gevormd spreken bij tonggymnastische spreekoefeningen
 • let bij reciteren op articulatie
 • let bij reciteren op klankkleur
 1. luisteren naar informatieve teksten
 • kan naar een beschrijvende tekst luisteren
 • kan naar een routebeschrijving luisteren
 • kan luisteren naar massamedia (radio, tv)
 • kan luisteren naar luisterteksten
 1. luisteren naar fictionele teksten
 • kan naar verhalen uit de vertelstof gedichten en spreuken luisteren
 • kan luisteren naar een toneeltekst en naar verhalen uit de Griekse mythen en sagen en epen uit andere culturen

Mondelinge taalvaardigheden                           klik hier voor printversie

 1. alledaagse communicatie
 • Kan inspelen op elkaar in gesprek
 • kan luisteren en reageert actief op anderen
 • kan een standpunt innemen en dat beredeneren
 • kan luisteren en volgt een gesprek
 • kan een standpunt beargumenteren en is daarbij overredend
 • kan luisteren en is betrokken in een gesprek in context met veel ruis
 1. institutionele communicatie
 • kan reageren op leerstof
 • kan naar een complexe instructie luisteren
 • kan reageren op werk van klasgenoten en daarbij invoelend zijn
 • kan luisteren naar een uiteenzetting leerstof heeft daarbij een luisterhouding en kan aantekeningen maken
 • kan een opdracht aan een ander uitleggen en daarbij eenduidig zijn
 • kan luisteren naar richtlijnen voor een taakaanpak
 • kan verslag doen van groepswerk en daarbij onpartijdig zijn
 • kan luisteren naar een huiswerkopdracht en zorgt ervoor alles goed op te kunnen nemen
 1. deelnemen aan diverse gespreksvormen
 • kan deelnemen aan groepsgesprek
 • kan op de beurt wachten
 • weet dat ze niet door elkaar moeten praten
 • kan in een klassikaal leergesprek luisteren en meedenken
 • kan ingaan op bijdragen van anderen
 • kan in tweetallen een probleem oplossen, durven daarbij te overleggen
 • kan in een dialoog luisteren en ingaan op een probleem van een ander
 • kan een monoloog of spreekbeurt houden en daarbij de aandacht van het publiek vasthouden
 • kan luisteren naar een monoloog of uiteenzetting ( spreekbeurt) heeft daarbij een luisterhouding en kan aantekeningen maken
 • kan een groepsgesprek leiden en daarbij letten op de beurtverdeling
 • kan luisteren als leider in een groepsgesprek
 • Kan een discussie leiden en daarbij de voortgang bewaken
 • kan luisteren als leider in een discussie creëert daarvoor optimale luistervoorwaarden
 1. uit- en overdragen van gedachten, meningen, gevoelens, wensen in de eigen taal
 • kan eigen meningen en gevoelens verwoorden in een kleine groep
 • kan meningen, gevoelens van anderen verwoorden voor klas
 • kan een rollenspel  spelen in informele situaties
 • kan deelnemen aan rollenspel in meer formele situaties
 • kan stelling nemen en durft te discussiëren
 • neemt deel aan debatten (Romeinse geschiedenis)
 • informatie geven
 • kan gericht informatie geven op vraag
 • kan iemand de weg uitleggen en daarbij concreet zijn
 • kan een presentatie houden en daarbij de informatie doseren
 • kan een samenvatting van les of studietekst geven en daarbij de hoofdzaken/kern weergeven
 1. verbale expressie
 • kan bij allitererende gedichten de rol van pauzes/stiltes goed hanteren
 • kan een hexameter of andere langere tekst opzeggen
 • kan bij het opzeggen van een hexameter of een langere eigen tekst en gedicht blijk geven het voor zich te zien
 • Kan bij het vertellen van een verhaal of prozatekst, of  gedichten uit de literatuur vorm geven aan de essentie uit tekst
 1. spreektechniek
 • kan met de juiste intonatie gedichten voordragen
 • kan gevormd spreken bij tonggymnastische spreekoefeningen
 • let bij reciteren op articulatie
 • let bij reciteren op klankkleur
 • houdt bij reciteren rekening met de situatie en weet daarvoor de juiste techniek te hanteren
 1. luisteren naar informatieve teksten
 • kan luisteren naar massamedia (radio, tv)
 • kan luisteren naar luisterteksten
 • kan luisteren naar een presentatie
 1. luisteren naar fictionele teksten
 • kan naar verhalen uit de vertelstof gedichten en spreuken luisteren
 • kan luisteren naar een toneeltekst en naar verhalen
 • kan luisteren naar verhalen uit de Romeinse geschiedschrijving
 • kan luisteren naar een hoorspel