Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
                                                                  
Handschrift Motorische ontwikkeling:

De motorische ontwikkeling van de hand

 

In het eerste deel van deze publicatie over motoriek beschreven we de motorische ontwikkeling van de hand. Omdat je dit bij eerste klassers ook nog in diverse stadia van ontwikkeling kunt aantreffen, herhalen we hier de inhoud van paragraaf 2.3 nog eens puntsgewijs:

 

pengreep 1

pengreep 3

pengreep 2

pengreep 5

 

 

pengreep rechts

 

 

2.2 Voorwaarden om tot leren en schrijven te kunnen komen

We herhalen ook nog eenmaal de voorwaarden om tot leren te kunnen komen die een relatie hebben met de motorische ontwikkeling, zoals we dat eerder in het deel over motoriek beschreven (par. 2.4 in ‘kinderen willen bewegen’).

 

Deze voorwaarden worden bereikt in diverse stadia van de motorische ontwikkeling. Er is sprake van overlap. De ene voorwaarde kan zich gelijktijdig met de volgende ontwikkelen. In het geheel is er wel een ruwe opbouw in leeftijdsfases zichtbaar. De eerste voorwaarden zullen bereikt moeten zijn om de latere te kunnen beheersen; zo is de volgorde van de ontwikkeling.