koplogo

Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Rekenvoorwaarden Volgordebegrippen:
                                  Begeleidingsdienst voor vrijescholen                                      P. van Meurs

 


Volgordebegrippen

Rekenvoorwaarden kleuterklas Son

Tellen tot 10 Son Rekenvoorwaarden

Tellen en doen A. Zwart

A. zwart Rekenvoorwaarden

literatuurvensterdoorkijkje in de klas volgordebegrip

Volgordebegrippen

Volgordebegrippen zijn handelingen die opeenvolgend gebeuren. Ze worden beleefd vanuit eigen handelingen, bijvoorbeeld: als ik op school kom ga ik eerst ......, en dan .......

Volgordebegrippen zien we in het ritme, de ruimte, de tijd.

Vanuit de praktijk: Ritme:

Hoor je het belletje luiden, wat heeft dat te beduiden, dat we uit gaan rusten. Ik stootte per ongeluk tegen het belletje, waarop een paar kinderen onmiddellijk in de kring gingen zitten. ‘Nu al?’ zei een kind. (Het was pas 9 uur). Ruimte: Een rij maken van (gekleurde) blokjes.

Vraag: wat is het voorste blokje? (achterste, middelste). Kun je het voorste achteraan zetten? En het achterste vooraan? En het rode in het midden? Enz.

Tijd: ‘Als we .... en .... en..... gedaan hebben, komt mama” Je kunt een week en/of een verjaardagskalender maken. Als de wijzer boven staat, is het ruiltijd.

Wat kunnen we doen om bewustzijn hiervoor te helpen ontwikkelen?

Het hanteren van het al genoemde vaste dagritme, waarbinnen de inhoud wisselend is en aansluit op wat er in de natuur en in het jaar aan feesten en vakanties gebeurt.