Aan leraren, bestuurders en schoolleider van                                                               

 

Datum: 5 juni 2010

Betreft: Aanbieding Taal- en rekenleerlijnen webbased

 

Geachte bestuurder/schoolleider,

De Begeleidingsdienst voor vrijescholen werkt nu ongeveer 4 jaar aan het beschikbaar maken van reken- en taalleerlijnen. Deze leerlijnen staan bekend als de Taal- en Reken-cd.  Deze twee instrumenten maken het mogelijk om het onderwijs voor te bereiden, te volgen en transparant te maken naar de buitenwacht. Als zodanig hebben ze bewezen een instrument te zijn om de eigen doorlopende lijnen voor taal en rekenen zichtbaar te maken. Werken met deze leerlijnen maakt het mogelijkheid om deze vakken methodeonafhankelijk aan te bieden en tegelijkertijd te kunnen verantwoorden.

De taal- en rekenwereld zijn voortdurend in beweging waardoor de inhoud van de leerlijnen aangepast en verbeterd moet worden. Het steeds weer verzorgen van updates was vrijwel onmogelijk. Vandaar dat de Begeleidingsdienst voor vrijescholen besloten heeft om deze instrumenten beschikbaar te stellen via het internet onder de namen: “Rekenen in lijn” en “Taal in lijn”
De rekenlijnen zullen begin september, aan het begin van het nieuwe schooljaar toegankelijk zijn. De taallijnen twee maanden later, begin november.
U kunt dat via de site: Https://www.volglijn.nl inloggen op een van beide leerlijnen. U krijgt van ons inlogcodes en wachtwoorden. Ook zal er op de site van de begeleidingsdienst een verwijzing  gemaakt worden.

De kosten voor deze applicatie (per leerlijn en per BRIN-nummer) hebben we bepaald op:

Wat zijn de gevolgen van deze actie:

Door deze bijdrage is het voor de Begeleidingsdienst mogelijk de sites up to date te houden en te communiceren met alle betrokken scholen.
Tevens is het voor ons mogelijk om op deze manier de mogelijkheden van de site uit te breiden of aan te passen al naar gelang dat wenselijk of noodzakelijk is.

Mocht U vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt U zich wenden tot
Coördinator :                                                                           P. van Meurs
                                                                                                  p.vanmeurs@hetnet.nl
                                                                                                  0613542906

Met vriendelijke groeten

Hans Passenier

(directeur)